ACTIVITAT 168

 [PAAU 2001] Entre els dos cossos (de 5 kg i d’1 kg) de la figura hi ha un coeficient de fregament μ= 0,4 i amb el terra un coeficient μ= 0,2. Calcula la força F amb la que hem d’empènyer el conjunt per tal que la massa petita no caigui.
g= 10 m/s²
168

Deixa una comentari