ACTIVITAT 170

Una màquina nova val 10480 €, al cap dels anys s’ha anat venent a diferents usuaris per la meitat de preu que van pagar cadscun d’ells al comprar-la de segona ma. Es demana
a) Quan haurà pagat el cinquè usuari
b) Quan hauran pagat entre tots els 7 usuaris d’aquesta màquina.
107

Deixa una comentari