ACTIVITAT 172

[PAAU 2007] En un tram del recorregut, l’AVE Lleida-Tarragona du una velocitat constant en mòdul de 300 km/h. En aquest tram fa un revolt de 600 m de radi que està peraltat amb un angle de 20º. Damunt d’una taula del vagó restaurant hi ha un plat buit de massa 350 g. El plat es troba en repòs en el tren gràcies a la fricció amb la taula, que impedeix que el plat es desplaci cap enfora.
a) Fes un diagrama de les forces que actuen sobre el plat.
b) Determina el mòdul de la força de fricció que actua sobre el plat.
c) Determina el mòdul de la força centrípeta que actua sobre el plat.
g= 10 m/s²
172

Deixa una comentari