ACTIVITAT 177

Un cotxe de massa 1.250 kg descriu un revolt circular, no peraltat, de 300 m de radi. La trajectòria és mitja circumferència. El cotxe augmenta de velocitat de manera uniforme mentre descriu el revolt, i passa d’anar a 40 km/h a l’inici a anar a 80 km/h al final. Calcula:
a) L’acceleració tangencial i l’acceleració centrípeta que té el cotxe quan circula a 20 m/s pel revolt.
b) El valor de la força de fricció estàtica entre les rodes i l’asfalt quan el cotxe circula a 20 m/s.
c) El valor del coeficient de fricció estàtica entre les rodes i l’asfalt si el cotxe pot circular pel revolt a una velocitat màxima de 30 m/s sense derrapar.
 126

Deixa una comentari