ACTIVITAT 18

Un cotxe es mou per una carretera seguint una corba amb una velocitat constant de 60 Km/h.

Té acceleració el cotxe?

19

Deixa una comentari