ACTIVITAT 182

Diferents activitats sobre probabilitat condicionada, lleis de Morgan, unió de probabilitats, diferència de processos …

Deixa una comentari