ACTIVITAT 183

[PAAU 2008] Llancem cap amunt, amb una certa velocitat inicial, un cos de massa 1 kg per un pendent de 37° de manera que recorre 10 m fins a aturar-se i posteriorment torna al punt de partida. El coeficient de fricció entre el cos i el pla inclinat val 0,1.
1) El treball que fa el pes sobre la massa
a) és positiu a la pujada
b) val –59,0 J a la baixada
c) des que surt fins que torna al punt de partida (pujada i baixada) és nul.
2) El treball que fa la força de fricció sobre la massa
a) val –9,80 J a la pujada
b) val –7,83 J a la baixada
c) des que surt fins que torna al punt de partida (pujada i baixada) és nul.
183

Deixa una comentari