ACTIVITAT 186

[PAAU 2000] Un avió de massa M fa un ris (loop) de manera que segueix una trajectòria circular i vertical de radi R.
a) Quin treball fa la força pes quan l’avió va del punt més alt A al punt més baix B de la trajectòria?
b) Quin treball fa aquesta força en fer una volta completa de A a B?
186

Deixa una comentari