ACTIVITAT 196

Resol el sistema de dues equacions de segon grau amb dues incògnites al quadrat de la imatge 196

Deixa una comentari