ACTIVITAT 199

Troba el valor de la constant k perquè:
a) L’equació tingui 2 solucions
b) L’equació tingui 1 solució
c) L’equació no tingui solucions
199

Deixa una comentari