ACTIVITAT 201

 1-Troba la derivada d’uns polinomis

Deixa una comentari