ACTIVITAT 216

Donat el triangle rectangle de la figura en el qual s’ha representat l’altura sobre la hipotenusa. Trobar els costats i l’altura, i demostrar que, aplicant el teorema de Pitàgores, els triangles que apareixen són tots tres rectangles. [Teorema del catet – Teorema de l’altura] 216

Deixa una comentari