ACTIVITAT 219

Troba les raons trigonomètriques dels angles de 30º i 60º 219

Deixa una comentari