ACTIVITAT 242

Calcula en forma binòmica i en forma polar (1 – i)5.

Deixa una comentari