ACTIVITAT 246

Multiplica i divideix entre si, els números complexos C1 i C2, tant en format binòmic com en format polar i comprova que els resultats obtinguts són els mateixos 246

Deixa una comentari