ACTIVITAT 253

Tenim un pot de pilotes de tennis com el de la imatge, podem suposar que les pilotes ajusten perfectament (no hi ha espai lliure entre les pilotes i el lateral del cilindre, ni entre les pilotes i la base i la tapa).
Sabem que el diàmetre d’una pilota de tennis és de 6,2 cm.
Ens demanen que trobem, el volum del pot que no està ocupat per les pilotes
253

Deixa una comentari