ACTIVITAT 257

Les piràmides de Kheops i Kefren són piràmides de base quadrada que tenen per amplada i altura respectivament: Kheops (230,35m ample, 146,6m altura) Kefren (215,25m ample i 143,5m altura).
1 – Calcula l’apotema lateral i l’aresta lateral de les piràmides
2 – Calcula la inclinació de la cara lateral
3 – Si la piràmide de Kefren tingués l’altura de la de Kheops (146,6m) però volguéssim que mantingués les proporcions originals quina hauria de ser la nova altura
4 – Si volguéssim que la piràmide de Kheops tingués les proporcions de la piàmide de Kefren però mantenint la seva amplada (230,35m) quina altura hauria de tenir
257

Deixa una comentari