ACTIVITAT 258

Aplicant el Teorema de Thales i les propietats dels triangles semblants, troba el valor dels segments: a, b, c, d 258

Deixa una comentari