ACTIVITAT 261

Calcula la superfície de la zona acolorida en blau que està continguda dins d’un quadrat de costat 10 cm 261

Deixa una comentari