ACTIVITAT 27

Troba les arrels del polinomi 10x5 + 33x4 + 25x3 – 6x2 – 8x

[Ruffini]

Deixa una comentari