ACTIVITAT 270

En una classe el 60% dels alumnes ha aprovat les matemàtiques, el 80% ha aprovat l’anglès. Un 45% del total ha aprovat tant les matemàtiques com l’anglès.
Quin percentatge d’alumnes no ha aprovat ni les matemàtiques ni l’anglès?
270

Deixa una comentari