ACTIVITAT 272

Traiem dues cartes simultàniament d’una baralla. Quina és la probabilitat de que siguin dues figures? 272

Deixa una comentari