ACTIVITAT 278

Tenim un dau de sis cares numerades de l’1 al 6 que està manipulat i sabem del cert que la probabilitat de què surti un 6 es 3 cops més gran que qualsevol altre número.
Quina és la probabilitat de cada cara?
278

Deixa una comentari