ACTIVITAT 281

En una bossa hi ha 15 boles vermelles i 5 blaves.
a) Quantes boles del mateix color i de quin color cal afegir perquè la probabilitat de treure una bola blava esdevingui de 3/8?
b) Quantes boles del mateix color i de quin color cal afegir perquè la probabilitat de treure una bola vermella esdevingui 3/8?
281

 

Deixa una comentari