ACTIVITAT 285

Resol l’equació trigonomètrica següent:
sin(2A+60) + sin(A+30) = 0

Deixa una comentari