ACTIVITAT 302

Calculeu el valor de m perquè la derivada de f(x)=(mx+1)/(2x+m) per x=1 valgui -1

Deixa una comentari