ACTIVITAT 303

Calculeu el valor de x que anul·la la segona derivada de la funció f(x)=e-x² 303

Deixa una comentari