ACTIVITAT 304

Calculeu l’equació de la recta tangent a la corba f(x)=3x² – 2x + 3 en el punt d’abcissa x=0 304

Deixa una comentari