ACTIVITAT 307

Resol l’equació logarítmica de la imatge 307

Deixa una comentari