ACTIVITAT 308

Resol l’equació logarítmica de la imatge 308

Deixa una comentari