ACTIVITAT 319

[IBO] [COMBINACIONS] Hi ha 22 estudiants en una aula, dels quals 16 són noies i 6 són nois. Es seleccionen 4 estudiants per a representar-los
a) Quines possibilitats hi ha de què siguin dos nois i dues noies.
b) Quines possibilitats hi ha de què tots quatre siguin del mateix sexe.

Deixa una comentari