ACTIVITAT 320

[IBO]Donada la corba x³·y²=8. Troba l’equació de la recta normal a la corba en el punt (2,1) 320

Deixa una comentari