ACTIVITAT 323

Si A i B són successos de probabilitat no nul·la, justifica si són certes les afirmacions següents:
a) Si A i B són independents, aleshores són incompatibles
a) Si A i B són incompatibles, aleshores són independents
c) Si A i B són independents, aleshores P(A) ∩ P(B)= P(A/B)·P(B/A)

Deixa una comentari