ACTIVITAT 327

Un jugador de bàsquet encistella de promitg un 80% dels cops que llença a cistella. Llença tres tirs lliures. Troba quina és la probabilitat de què …

a) encistelli 3 cops seguits.
b) encistelli almenys un cop?
c) encistelli un sol cop?
d) encistelli dos cops?

327

Deixa una comentari