ACTIVITAT 33

Una caixa de 15 Kg de massa descansa sobre una superfície horitzontal que presenta un coeficient de fregament estàtic de valor 0,45, i un coeficient de fregament dinàmic de 0,42. Per moure la caixa, l’estirem amb una corda que forma un angle de 20º amb l’horitzontal.
a) Quina força mínima hem de fer perquè la caixa es comenci a moure?
b) Quina força hem de fer per moure la caixa amb velocitat constant?
c) Si la força amb que estirem la corda val 65 N, amb quina acceleració es mou la caixa?
33

Deixa una comentari