ACTIVITAT 330

[PERMUTACIONS AMB REPETICIÓ I SENSE REPETICIÓ] De quantes maneres diferents es poden ordenar les lletres de la paraula ARMARI?
I de la paraula SALSA?
I de la paraula PROBLEMA?

Deixa una comentari