ACTIVITAT 331

[COMBINACIONS SENSE REPETICIÓ] A una reunió assisteixen 10 persones, quantes encaixades de mans es donaran?
Si seuen per a dinar en dues taules diferents de 5 places, de quantes maneres diferents poden seure, si la posició que ocupen en cada taula és indiferent?

Deixa una comentari