ACTIVITAT 338

[TEOREMA DE BAYES] En una classe el 40% dels alumnes són nois, i a un 80% dels nois els hi agraden els cotxes. A les noies només un 30% els hi agraden els cotxes.
Quina probabilitat hi ha de què triat un alumne qualsevol que li agradin els cotxes, aquest sigui un noi?

Deixa una comentari