ACTIVITAT 342

[VARIACIONS AMB REPETICIÓ I SENSE REPETICIÓ]

Quants números entre 2000 i 3000 tenen les xifres diferents?

Quants números entre 2000 i 3000 contenen la xifra 5 una sola vegada?

Quants números entre 2000 i 3000 no contenen la xifra 5?

Deixa una comentari