ACTIVITAT 344

Se sap que p(A)=0,4 i p(B)=0,5 i p(A’∩B’)=0,3
a) Troba p(AUB)
b) Troba p(A∩B)

Deixa una comentari