ACTIVITAT 349

[IBO] Un pont amb un angle de 40º sobre l’horitzontal creua un riu des de X fins a Y, deixant 10 m per banda i banda del riu. Un viatjer camina des de X cap al sud 40 m fins a Z. L’angle Z, del triangle XZY és de 22º.
a) Quina longitud té el pont?
b) El riu forma amb l’horitzontal un angle de 155º, quina amplada té el riu?
c) El punt mig del pont és H, quin és l’angle Z del triangle XZH?
349

Deixa una comentari