ACTIVITAT 359

[IBO][PERMUTACIONS]En una prestatgeria i ha 3 llibres de matemàtiques, 5 d’anglès, 4 de ciències i un diccionari.

a) De quantes maneres es poden disposar si els llibres de cada matèria han d’estar junts?

b) I si a més el diccionari ha d’estar al costat dels llibres de matemàtiques?

Deixa una comentari