ACTIVITAT 36

Dues masses pengen unides per una corda en un pla inclinat, una per la rampa i l’altra penja per l’extrem del pla. Es considera que no hi ha fregament i que la massa de la corda es negligible.
a) Quin ha de ser l’angle d’inclinació del pla, si m1= 29 Kb (la de la rampa) i m2= 17 Kg (la que penja de l’extrem) i el conjunt es mou amb una velocitat constant
b) Si l’angle del pla inclinat és de 30º, quina ha de ser la relació entre unes altres masses perquè el conjunt es mogui amb una velocitat constant?
36

Deixa una comentari