ACTIVITAT 368

[IBO] Troba l’àrea total de les dues regions compreses entre la corva y = x– 3x– 9x + 27 i la recta y = x + 3 368

Deixa una comentari