ACTIVITAT 37

En un vagó de tren hi ha una massa de 250 g unida mitjançant una molla a l’extrem esquerre d’aquest. Si la molla té una constant elàstica de 15 N/m, i no hi ha fregament entre el cos i la superfície del vagó, determineu l’allargament que experiment la molla en les situacions següents:
a) El vagó es mou cap a l’esquerra amb acceleració constant de 1,6 m/s²
b) El vagó es mou cap a la dreta amb acceleració constant de 2,8 m/s²
c) El vagó està en repòs
37

Deixa una comentari