ACTIVITAT 38

A l’interior d’un ascensor hi pengen dos objectes esfèrics de masses 2,3 Kg i 1,6 Kg el primer està unit al sostre mitjançant una corda, i el segon està unit al primer també amb una corda. Determineu la tensió de les cordes en les situacions següents:
a) L’ascensor arrenca pujant amb una acceleració constant de 1,1 m/s²
b) L’ascensor puja a una velocitat constant de 3 m/s
c) L’ascensor, que estava pujant, frena amb una acceleració de 1,2 m/s²
38

Deixa una comentari