ACTIVITAT 387

Estadística bidimensional: Troba el núvol de punts, els paràmetres més importants i la recta de regressió amb l’ajut del full de càlcul Excel.

Comments are closed.