ACTIVITAT 39

Quina velocitat angular s’ha de donar a una estació espacial de forma anular de 60 m de diàmetre per tal de crear una gravetat artificial igual a la terrestre? 39

Deixa una comentari