ACTIVITAT 391

Troba la funció inversa g(x), a la funció f(x), que està escrita la dreta i comprova que la combinació f o g (x) = g o f (x) = x

Comments are closed.