ACTIVITAT 40

Una persona és a dins d’un ascensor al damunt d’una bàscula calibrada en Newtons.
a) Si l’ascensor puja amb una acceleració de 3,1 m/s² i la bàscula assenyala 744 N, quina és la massa de la persona?
b) En quina situació la bàscula indica 522 N?
c) En quina situació la bàscula indica exactament el pes de la persona?
d) En quina situació indica 0?
40

Deixa una comentari